Skaffa fiber via Mokällan Fiber!

Nu är det snart för sent att ansluta sig till det låga priset! När nätet är byggt kommer det troligen att bli minst dubbla kostnaden för en anslutning.

Om du är intresserad, kontakta David eller Per-Göran snarast. Kontaktinformation finns på sidan Om föreningen.

Du kan också skicka e-port till .