Här är en karta som visar fastigheterna inom föreningens tänkta täckningsområde. Denna kartbild uppdateras kontinuerligt, allt eftersom ny anmälningar kommer in.

  • Gröna markeringar: Medlemmar
  • Gula: Har visat intresse
  • Röda: Har ej anmält intresse, eller har tackat nej.