Vi har nu 20 medlemmar.
Mokällan Fiber Ekonomisk Förening registrerad hos Bolagsverket.

Bildande av Mokällan Fiber Ekonomisk förening.

Informationsmöte i Läckeby Bygdegård. Representanter för det redan slutförda projektet Q-fiber i Alvesta berättade om sina erfarenheter, en fibertekniker demonstrerade hur man blåser och skarvar fiber m.m.

Första informationsmötet i Skammelstorp skola, om hur det kan gå till att genomföra ett projekt för att få fibernät på landsbygden. Bl.a. medverkade representanter för Kalmar Kommun och CT-konsult i Vimmerby.