Den 20:e november hade vi årsstämma för Mokällan Fiber. Ett signerat protokoll finns för beskådan som PDF.

Lite kortfattat från stämman:

 • Medlemsavgiften för kommande år ska vara 100kr.
 • Styrelsen är oförändrad.
 • Ekonomin stämmer än så länge bra med planeringen.
 • Gräventreprenören Håkan Nordström berättade om grävningen.
 • Christer Hedman från GAP data berättade lite om installationen i respektive fastighet.

För övrigt så är gräventreprenören nästan helt klar med fibernätet. De ska nu börja med grävning/plöjning i trädgårdar, för de som vill ha hjälp med det. (Det ingår inte i anslutningen, utan görs i så fall upp mellan gräventreprenören och fastighetsägaren.)

När ni är klara med grävningen i trädgården, meddela detta till styrelsen på så att vi kan börja med installationen av fiber i respektive fastighet! Uppdatering: Behövs inte längre, då vi nu har bra koll på vilka som är kvar.

Fibern kommer att blåsas in i slangen till respektive fastighet. Christer från GAP data kommer att montera en termineringsbox på utsidan av huset. Där ansluter han inkommande fiber, och ansluter en så kallad patch-kabel som går vidare in i huset. David har gjort en beskrivning av hur installationen i fastigheten med termineringsboxen kommer att se ut.

Ytterligare några fastighetsägare har visat intresse för att få fiber, men alla avtal är inte påskrivna ännu. Men ovanstående siffra med antal medlemmar kommer vi få anledning till att höja inom kort!

 

 

Mokällan Fiber välkommnar alla sina medlemmar på årsstämma i Skammelstorp skola, söndagen den 20:e november 2016 klockan 14.00.

Kallelsen med en kort sammanfattning av verksamhetsåret finns att läsa här som PDF.

För den som önskar läsa redovisningshandlingarna så finns en signerad kopia i Lenas Gårdsbutik, Lilla Vångerslät 312. Det går även att få sig tillsänt en digital kopia genom att skicka ett e-mejl till Per-Göran Sigfridsson: .

Grävningen går framåt enligt plan. Första dagarna i oktober var ca 9000 meter nergrävt, och ca 7000 meter var kvar att gräva.

Tryckning under vägarna där det är grävt sker inom den närmaste tiden. Asfalt för att reparera där det är grävt över väg, är beställt till vecka 43.

Och – alla bör nu ha fått faktura nr två.

OBS!
Det är dags för alla fastighetsägare att gräva det som behövs inne på tomten.

 • Man kan gräva själv, eller anlita vem man önskar. (Tjänsten kan även köpas av H. Nordström AB, som gräver resten av nätet).
 • Man gräver från anslutningspunkten vid tomtgränsen och fram till huset, till den plats där man vill att fibern ska dras in i huset.
 • Det behöver vara 30cm djupt.
 • Grävning ska vara färdig, eller beställd av H. Nordström AB, senast 1/12.
 • Ingår i priset till föreningen:
  • Fibern fram till huset, alltså även till den bit man gräver själv.
  • Kopplingsdosa utvändigt på huset och anslutning av fibern i den.
  • Viss utrustning att ha inne i huset (medieomvandlare).
 • Ingår inte i priset, och fastighetsägaren ansvarar själv för:
  • Grävning inne på tomten.
  • Indragning i huset och installationsarbete inne i huset, och ev. ytterligare utrustning. GAP Data kan kontaktas vid behov av hjälp.
Grävmaskin

Nu har vi börjat gräva för fiber!

Gräventreprenören som vi har valt, Håkan Nordström AB, är nu i full gång med att gräva ner plastslangen som vi senare ska blåsa in själva fibern i. Här på Dammvägen och Peter Jonssons väg kommer slangen att grävas ner, men där det är möjligt (åkermark t.ex.) kommer fibern att plöjas ner med en speciell plog. Entreprenören kommer inte på föreningens kostnad att gräva in fibern från tomtgräns till hus, utan det får respektive fastighetsägare lösa själv. Det ingår inte i avtalet. Antingen gräver man själv, eller anlitar man valfri gräventreprenör som gräver (eller plöjer) ner slangen. Håkan Nordström AB låter meddela att de gärna hjälper folk med detta. De har även en liten plog som kan fungera bra i trädgårdar, och då gör väldigt lite åverkan på gräsmattan.

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 20/6, har träffats ett avtal mellan Kalmar kommun och Mokällan fiber ek.för. om borgensåtagande för fiberutbyggnad. Avtalet vinner laga kraft först efter den 25/7.
Avtalet gör det möjligt att låna pengar (Ålems Sparbank) för att klara likviditeten tills dess bidraget från regionförbundet betalas ut. (Dvs. när kanalisationen = grävning och nedläggning av rör är klar).
Grävningsarbetet kan alltså starta, och det är dags för föreningens medlemmar att betala sin insats.

Betalningen delas upp enligt följande:
Under juli/augusti månad – 10 000kr
September månad – 10 000kr
Våren 2017 ­ resterande enligt behov (max 5000kr)

Alla som är medlemmar i föreningen har tecknat anslutningsavtal, och alla kommer i slutet på juli eller början på augusti att få en inbetalningsavi.

Om det är någon mer som vill bli medlem, är det hög tid att höra av sig. Att gå med efter byggnationen kommer att bli väsentligt dyrare, uppskattningsvis minst det dubbla.

Tisdagen den 31 maj klockan 18.30 - 20.00 kommer vi att finnas i Skammelstorp skola, för de som ännu inte har tecknat fastighetsanslutningsavtal.

Första anslutningsavtalet påskrivet! Fr.v.: Per-Göran Sigfridsson, David Johansson och Magnus Bernhardsson.

Första avtalshelgen är nu genomförd. Vi är mycket glada för den stora uppslutningen, 50 kontrakt har vi nu fått påskrivna. Vi kommer att kontakta övriga medlemmar som ännu inte tecknat anslutningsavtal.

Lite kort information om vad som pratades om på mötet den 11/5 i Skammelstorp skola:

Håkan Nordström från H. Nordström i Kalmar AB presenterade sig. Föreningen har tecknat kontrakt med hans företag för schakt och förläggning av kanalisation fram till tomtgräns.

David och Per-Göran gick igenom en presentation med information. Läs den här som PDF.

Fredrik Johansson och Anders André från Ålems sparbank presenterade sig och berättade att de är intresserade av att ge lån till projektet och dess medlemmar. Det kan även finnas möjlighet för enskilda medlemmar att låna pengar till anslutningsavgiften.

Annika Fonseca, bredbandssamordnare på Kalmar kommun berättade om den kommunala borgen. Beslut måste tas i kommunfullmäktige, efterom vi är först med att få kommunal borgen så saknas praxis. Nästa fullmäktige är 20:e juni. Efter beslutet ska det vinna laga kraft, vilket tar c.a. 14 dagar.

Genom ett gratis medlemskap i organisationen "Hela Sverige ska leva" så får vi en gratis försäkring för föreningen, kallad "Byalagsförsäkringen".

Per-Göran gick igenom förslaget till anslutningsavtal. Några mindre justeringar har gjorts, det aktuella anslutningsavtalet hittar du här som PDF. Det är detta avtal som varje medlem/fastighet måste teckna för att få fiber.

Datum för avtalsskrivning med medlemmarna är beslutat:
Skammeltorps Skola 21-22 maj 2016
Lördag fm (kl. 10:00 -12:00) Skammelstorp – Stora Vångerslät
Lördag em (kl. 12:30 –14:30) Maltorp – Lilla Vångerslät
Söndag fm (kl. 10:00 –12:00) Dammen – Gransmåla-Kyrkeslätt
Söndag em (kl. 12:30 –14:30) Reserv om så behövs

Vid avtalsskrivningen kommer varje fastighets anslutningspunkt att bestämmas. Detta är även ett bra tillfälle att ställa frågor. Vi träffas i Skammelstorp skola.

Victor Sandin från kommunikationsoperatören Zitius berättade lite om deras företag. Zitius ägs numera av Telia, men man har ett stort utbud av operatörer att välja mellan. De är Sveriges största kommunikationsoperatör med 220 000 hushåll som kunder. Nätkapacitet levereras via Skanovas stamnät, och deras nät har en kapacitet på 1000 Mbit/s till samtliga anslutna hushåll. Genom att besöka deras tjänsteportal Qmarket.se (välj "Kalmar Energi" i rutan till höger om det inte redan är valt) så kan du se vilka operatörer och priser som erbjuds.

Zitius är en möjlig kommunikationsoperatör. Styrelsen fick som uppdrag av att se över vilka alternativ till Zitius som finns.

Vi träffas i Skammelstorp skola!

/Styrelsen

 

Mokällan Fiber
Inbjuder till

BYGGUPPTAKTSMÖTE

i Skammelstorp skola den

11/5 kl. 18.30

På programmet:

Tidsplanen

 • När kan vi börja gräva? Vem gräver?
 • När är det färdigt?
 • När kan fibern börja fungera?


Ekonomin

 • Bidragen vi fått
 • Banklån
 • Kommunens process beträffande borgensåtagande
 • Medlemmarnas insats, när ska man betala, och hur mycket?
 • Vad ingår i priset?
 • Presentation av anslutningsavtal


Hur blir det i mitt hus?

 • Var på tomtgränsen blir anslutningspunkten?
 • Vem gräver in till huset?
 • Var i huset ska man gå in med fibern?
 • Hur kommer det att se ut inne i huset?


Vem ser till att det kommer något i fibern?

Vilka valmöjligheter har man sedan när det gäller leverantör av telefon/TV/bredband?

Diskussion/Frågor

Välkomna!
/Styrelsen för Mokällan Fiber Ek. Fören.

Medverkande:
Schaktentreprenören
Representant för kommunikationsoperatör
Representant för bank
Representant för Kalmar Kommun

www.mokallanfiber.se

Arbetet med markägaravtalen går in i sitt slutskede. Det har tagit en del tid att ta reda på hur man skulle hantera de samfälligheter som vi behöver gräva igenom. Vi måste ha avtal med samtliga delägare.
Vi håller på att värdera och diskutera anbuden på grävningen, för att hitta den bästa genomföraren.
Vi har ansökt om att momsregistrera föreningen.
Vi har ansökt om kommunal borgen, för att kunna klara finansieringen av projektet tills nätet är byggt och investeringsstödet betalas ut.
Ett möte med medlemmarna planeras till den 11 maj. Mer information kommer.

Bankkontakterna fortsätter.
Ett antal avtal med markägare är klara, ytterligare förhandlingar pågår.
Förfrågningsunderlag för markentreprenad är utskickat till ett antal företag.
Ett medlemsmöte planeras under våren. Kallelse kommer.
En ny omarbetad hemsida är klar.