Mokällan Fiber är en ekonomisk förening som har för avsikt att bygga ett fibernät åt sina medlemmar. Området är lite grovt byarna mellan Läckeby och Rockneby. För upptagningsområde, se Fiberkartan. Hittar du inte det du undrar över på dessa sidor, så tveka inte att kontakta oss! Telefonnummer och e-postadresser till oss i styrelsen finns på sidan Om föreningen. Du kan även skicka e-post till .

Vi är nu 67 fastigheter som är medlemmar! Fler ger lägre pris.

Här nedan följer senaste information om vårt arbete:

Mokällan Fiber välkommnar alla sina medlemmar på årsstämma i Skammelstorp skola, tisdagen den 27:e november 2018 klockan 19.00.

Bredbandskollen 894Mbit/s ner, 919Mbit/s upp.

Nu är hela vårt fibernät driftsatt! Samtliga medlemmar är inkopplade.

Mokällan Fiber välkommnar alla sina medlemmar på årsstämma i Skammelstorp skola, söndagen den 26:e november 2017 klockan 14.00.

Kallelsen med en kort sammanfattning av verksamhetsåret finns att läsa här som PDF.

Förvaltningsberättelsen beräknas finnas tillgänglig från den 17/11 i Lenas Gårdsbutik, Lilla Vångerslät 312. Det går även att få sig tillsänt en digital kopia genom att skicka ett e-mejl till Per-Göran Sigfridsson: .

Tyvärr har vi fått reda på att Zitius inte har möjlighet att tända fibern på det avtalade datumet, vilket är idag den 16:e juni. Zitius har skjutit på inkopplingen tills slutet på juli. Vi beklagar att de inte följer det avtal som finns, och vi gör vad vi kan för att stöta på Zitius.

För övrigt så håller vi på att sammanställa redovisningen för kanalisationsstödet från regionförbudet, som ska redovisas denna månaden. Detta för att vi ska få ut vårt utlovade bidrag. Nätet måste nämligen vara byggt och dokumenterat för att bidraget ska utbetalas. Och vårt nät är nu färdigbyggt, även om det ännu inte är "tänt".

Ni som inte har fått någon patchkabel, skicka gärna ett mail till med önskad längd på patchkabeln. Vi kommer att dela ut den tillsammans med medieomvandlaren. Detta gäller inte er som har överlåtit inkopplingen i huset på GAP data, ni får det ordnat av Christer på GAP data.

Lite kort information från mötet:
Det var en god uppslutning, ett drygt 40-tal medlemmar närvarade på mötet. Daniel från Zitius berättade lite om vad Zitius är, och om hur inkopplingen går till. Zitius är en så kallad kommunikationsoperatör. Det innebär i princip att föreningen tecknar avtal med Zitius, och våra medlemmar kan sedan teckna sig för tjänster (internet, tv, telefoni) hos någon eller några av de operatörer som i sin tur är anslutna till Zitius. Medlemmen får alltså ingen faktura från Zitius, utan från den eller de operatörer som medlemmen köper tjänster av. Däremot får föreningen en liten slant tillbaka av Zitius, som tack för att de får använda föreningens nät. Tecknar man inget abonnemang så får man ingen räkning, förutom byanätsavgift och årsavgift från föreningen. De summorna är inte beslutade ännu, men det kommer med stor sannolikhet att vara 0kr i byanätsavgfit första åren. Medlemsavgiften kommer att vara någon eller några hundralappar per år.
För information om vilka operatörer som Zitius har avtal med, och även få lite prisindikationer, gå in på länken till zMarket här till höger på sidan.
Preliminärt datum för att tända nätet är den 16:e juni. Från det datumet kan vi påbörja installationen i respektive hus. Installationen består av att koppla in medieomvandlaren, och det måste även göras en manuell mjukvaruinstallation med hjälp av dator. Detta kommer föreningen att ombesörja. Därför vågar vi inte lova något datum när det är helt färdigt. En rekommendation är att vänta lite med att säga upp era telefon- och internet-abonnemang, för att inte riskera att få ett "glapp" i tid där ni blir helt utan internet eller telefon. Om ni vill byta till telefoni via fiber, och om ni vill behålla ert befintliga telefonnummer: Säg INTE upp telefonabonnemanget! I så fall förlorar ni ert telefonnummer. Kontakta istället er nya operatör, och be dem föra över ert telefonnummer. Tänk på att den operatören du har idag, kanske även kan erbjuda sina tjänster via Zitius. Så är fallet med t.ex. Telia. Om du då vill behålla din gamla operatör, kontakta dem så får de lösa överföringen åt dig.

Angående anslutningskostnaden så tror vi inte att vi kommer behöva ta ut mer pengar för att klara byggnationen. De 20 000kr vi har tagit in per anslutning verkar vara tillräckligt. Hela nätet är nu färdigbyggt, det som saknas är några dosor på husen. Nätet är byggt för att klara framtidens krav på snabb uppkoppling. Redan nu har Zitius kapacitet för att erbjuda 1000Mbit upp och 1000Mbit ner till samtliga medlemmar samtidigt.

Mokällan Fiber
Inbjuder till

DRIFTSÄTTNINGSMÖTE

i Skammelstorp skola den

8 maj kl. 19.00

 

Hej!

Snart kommer det att vara ljus i vårt fibernät! Inför driftsättningen av vårt gemensamma fibernät så har vi planerat för ett informationsmöte. Vi informerar lite om projektets fortskridande, vad som är klart, och vad som återstår. En representant från vår kommunikationsoperatör Zitius kommer att finnas på plats, och informera om bland annat hur vi medlemmar själva tecknar abonnemang för olika tjänster.

Medverka kommer även Håkan Nordström (gräventreprenören) samt Christer Hedman (GAP Data) att göra. Passa på att ställa frågor!

Ni som har meddelat hur lång fiber-patch kabel ni behöver, kommer att få den utdelad på mötet. Om ni har för avsikt att köpa tjänster av GAP Data i samband med fiberinkopplingen, så kan Christer ombesörja leverans av lagom lång patch-kabel.

Planerad driftstart av nätet är fortfarande mitten på juni. Mer information kommer på mötet.

 

Välkomna!
/Styrelsen för Mokällan Fiber Ek. Fören.

Medverkande:
Schaktentreprenören H. Norström AB
Kommunikationsoperatören Zitius
Christer Hedman från GAP Data

www.mokallanfiber.se

Tjänsteleverantörer

Nu har vi ett undertecknat avtal med en kommunikationsoperatör. Vi har valt Zitius, som kommer att få förmånen att fylla våra fiber med trafik. Via Zitius får våra medlemmar ett stort urval av olika tjänsteleverantörer. I bilden ovan ses de leverantörer som Zitius arbetar med.

Preliminärt räknar vi med att "tända" fibern i mitten på juni.

Vi kommer tillsammans med Zitius att ha ett informationsmöte för våra medlemmar måndagen den 8:e Maj klockan 19.00 i Skammelstorp skola. Välkomna!

Ni markägare som har skrivit på markägaravtal, och som inte bor i närheten, ni får gärna höra av er när ni befinner er i trakterna. Detta så att vi kan träffas och göra en gemensam avsyning av markerna, och godkänna återställningen efter utförda grävarbeten.

Användarnod

Christer Hedman från GAP data har nu påbörjat monteringen av användarnoder. Det är en liten kopplingsdosa som monteras på utsidan av huset. I den kopplingsdosan sker skarven mellan inkommande fiberkabel, och fiberkabeln som går in i huset (kallad patchkabel). Om man har för avsikt att be GAP data att installera fibern även inne i huset, eller vill ha hjälp med nätverksinstallationer och liknande, så är det lämpligt att kontakta Christer snarast. Detta för att han enklare ska kunna planera sina jobb. Christers e-post är . Han kan även nås på telefon 0708-54 41 41. Notera att allt arbete som beställs (utöver monteringen av användarnoden/"kopplingsdosan") bekostas av kunden själv.

Om man vill göra installationen inne i huset själv, så får man beställa en patch-kabel från användarnoden på utsidan av huset, till utrustningen inne i huset. Längd på patchkabeln är upp till 15 meter. (Det är en fiberkabel, med färdiga kontakter. Den går alltså inte att korta själv.) Skicka ett mail till och ange hur lång kabel du behöver.

Som vi skrev tidigare så har David gjort en beskrivning av hur installationen i fastigheten med termineringsboxen kommer att se ut.

Här kommer en liten uppdatering om hur arbetet med vårt gemensamma fibernät fortskrider:

 • Vi har nu funnit en lösning för hur vi ska få en fibermatning från telestationen i Läckeby fram till vårt nodrum i Vångerslät. Vi var sedan en lång tid tillbaka av kommunen och Skanova lovade en egen fiber, då Skanova drog fram fiber inne i Läckeby. Tyvärr skedde det ett missförstånd någonstans, så när grävningen var avslutad fanns det ingen kanalisation till oss. Men nu har vi tillsammans med Skanova och kommunen kommit fram till en lösning, som innebär att vi får en egen kanalisation nergrävd. Detta har tyvärr gjort att inkopplingen av nätet har blivit fördröjt.
 • Vi har haft ett möte med Magnus Hammarstedt från regionförbundet, där vi har gått igenom förutsättningarna för hur slutredovisningen av kanalisationen ska ske. (Kanalisation kallas den nedgrävda slang som fibertråden ligger i.)
 • Vi har träffat kommunen för att titta på kostnadsersättningar på förlängd kanalisation till dammvägen m.fl., med anledning av kanalisation till telestation i Läckebys annorlunda utformning än från utgångsplanen av kanalisation.
 • Just nu jobbar vi för att få till ett avtal med en av de kommunikationsoperatörer som vi har kontakt med. Detta har inte varit möjligt tidigare, då vi inte har haft någon färdig väg för matande fiber till vårt nodrum.
Nodrummet

Här kommer en aktuell statusuppdatering om läget i fiberprojektet:

 • Arbetet med att blåsa fiber är nu nästan färdigställt. Det som återstår är ett fåtal som ännu inte har grävt ner slangen i sin trädgård. Det är hög tid att gräva i trädgården, för er som inte är klara med det.
 • Christer Hedman från GAP data kommer att påbörja sitt arbete med att montera användarnoder (den lilla kopplingsdosan på utskidan av huset) i slutet av Februari, början på Mars.
 • Om man har för avsikt att be GAP data att installera fibern även inne i huset, eller vill ha hjälp med nätverksinstallationer och liknande, så är det lämpligt att kontakta Christer redan nu. Detta för att han enklare ska kunna planera sina jobb. Christers e-post är . Han kan även nås på telefon 0708-54 41 41. Notera att allt arbete som beställs (utöver monteringen av användarnoden/kopplingsdosan) bekostas av kunden själv.
 • Om man vill göra installationen inne i huset själv, så får man beställa en patch-kabel från användarnoden på utsidan av huset, till utrustningen inne i huset. Längd på patchkabeln är upp till 15 meter. (Det är en fiberkabel, med färdiga kontakter. Den går alltså inte att korta själv.) Skicka ett mail till och ange hur lång kabel du behöver.
 • Vi räknar med att tända fibern under våren. Vi håller på att slutföra en dialog kring föreningens anslutningsväg till telestationen som för närvarande gör att vi inte ännu kan ge ett exakt datum när hela installationen är klar.

Som vi skrev tidigare så har David gjort en beskrivning av hur installationen i fastigheten med termineringsboxen kommer att se ut.

 

Den 20:e november hade vi årsstämma för Mokällan Fiber. Ett signerat protokoll finns för beskådan som PDF.

Lite kortfattat från stämman:

 • Medlemsavgiften för kommande år ska vara 100kr.
 • Styrelsen är oförändrad.
 • Ekonomin stämmer än så länge bra med planeringen.
 • Gräventreprenören Håkan Nordström berättade om grävningen.
 • Christer Hedman från GAP data berättade lite om installationen i respektive fastighet.

För övrigt så är gräventreprenören nästan helt klar med fibernätet. De ska nu börja med grävning/plöjning i trädgårdar, för de som vill ha hjälp med det. (Det ingår inte i anslutningen, utan görs i så fall upp mellan gräventreprenören och fastighetsägaren.)

När ni är klara med grävningen i trädgården, meddela detta till styrelsen på så att vi kan börja med installationen av fiber i respektive fastighet! Uppdatering: Behövs inte längre, då vi nu har bra koll på vilka som är kvar.

Fibern kommer att blåsas in i slangen till respektive fastighet. Christer från GAP data kommer att montera en termineringsbox på utsidan av huset. Där ansluter han inkommande fiber, och ansluter en så kallad patch-kabel som går vidare in i huset. David har gjort en beskrivning av hur installationen i fastigheten med termineringsboxen kommer att se ut.

Ytterligare några fastighetsägare har visat intresse för att få fiber, men alla avtal är inte påskrivna ännu. Men ovanstående siffra med antal medlemmar kommer vi få anledning till att höja inom kort!